Epilepsia ja ajokyky -suositukset ei-ammattimaisessa (ryhmä 1)

ja ammattimaisessa (ryhmä 2) moottoriajoneuvoliikenteessä.


--------------------------------------------------------------------------------------------------Ajokiellon pituus, kk


Ryhmä 1

Hoitojen ollessa kesken yleensä lääketieteellinen ajokielto ilman ilmoitusta

1. kohtaus, ei epilepsiadiagnoosia, ei aivosairautta ------------------------------------------------3 kk

1. kohtaus, epilepsiadiagnoosi -----------------------------------------------------------------------------12 kk

tai muu stabiili aivosairaus tai aivovamman jälkitila

1. kohtaus, taustalla etenevä aivosairaus ------------------------------------------------------------>12 kk

2 tai useampia kohtauksia -----------------------------------------------------------------------------------12 kk

yksittäinen kohtaus +lääketehostus -----------------------------------------------------------------------6 kk

kohtauksen uusiminen lääkehoidon lopetuksen jälkeen -------------------------------------------1 kk


Koskee myös mopoautoja

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Ryhmä 2

yksikin kohtaus (vaikka alkoholin tai-------------------------------------------------- Pysyvä ajokielto

valvomisen provosoima)


Ilmoitusvelvollisuus esim alkoholin provosoiman 3. kohtauksen jälkeen

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kieltävään lausuntoon poliisille pyrittävä saamaan potilaan lupa.